+91 7304 49 9988
Username Password
mpscshala Logo
mpscshala.com
आजचा सुविचार दिनविशेष
" "लोक काय म्हणतील " हा विचार मोठया गतिरोधकासारखा असतो. तो आडवा आला की आपल्या प्रगतीचा वेग मंदावलाच समजा. "
  • 1604 - अमृतसरच्या सुवर्ण मंदिरात गुरू ग्रंथ साहेब यांची प्रतिष्ठापना केली गेली
  • 1999 - सोनाली बनर्जी भारताची प्रथम महिला मरिन इंजनियर बनली
नवीन परीक्षा
गणित 10
सम व विषम संख्या
मराठी 10
विरुद्धार्थी शब्द
चालू घडामोडी पुढे वाचा...
1. सन २०१४ - १५ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी या बँकांना २०१४ च्या बजट मध्ये किती रक्कम देण्याचा निर्णय हंगामी अंदाजपत्रकात घेण्यात आला ?      [ ११,२०० करोड ]
2. सन २०१४ - १५ च्या हंगामी अंदाजपत्रकात भारतीय रेल्वेमंत्री यांनी कोणत्या राज्यांना रेल्वे - नेटवर्कशी जोडण्याची घोषणा केली आहे ?      [ मेघालय आणि अरुणाचल प्रदेश ]
3. राष्ट्रामंडळाच्या (Commonwealth) सदस्य देशांच्या अध्यक्षांचे संमेलन होते -      [ द्विवार्षिक रूपाने ]
इंग्लिश पुढे वाचा...
1. The moment …… is lost is lost forever .      [ Which ]
2. He speak Punjabi ……..home .      [ At ]
3. Mango: Mongoes :: Dynamo ………….?      [ Dynamos ]
मोदी सरकारच्या कार्यकाळात चांगले बदल घडून येतील ?
होय नक्कीच.
  81%
120 Vote(s)
नाही. मला नाही वाटत.
  6%
9 Vote(s)
नाही सांगू शकत.
  13%
19 Vote(s)
इतिहास पुढे वाचा...
1. जयहिंद घोषवाक्य .......यांचे.      [ सुभाषचंद्र बोस ]
2. 1856 च्या क्रांतीचे प्रतीकचिन्ह .......होते.      [ कमळ ]
3. जन – गण – मन, हे राष्ट्रगीत ..........यांनी लिहिले आहे.      [ राविद्र्नाथ टागोर ]
भूगोल पुढे वाचा...
1. भारतीय रेल्वे व्याव्स्थंपनात सुसूत्रता निर्माण करण्यासाठी देशात सध्या रेल्वेचे एकून .....विभाग कार्यरत आहे.       [ १६ ]
2. भारतातील एकूण देशातर्गत माल्वाहातुकीपैकी .......... इतकी माल वाहतूक रस्त्यांवरून (रस्ते या माध्यमातून) होते.      [ ६५% ]
3. भारतात सिंचनाखालील स्थूल क्षेताचे प्रमाण लागवडीखाली क्षेत्राच्या सुमारे .......टक्के आहे.      [ ४४.६% ]
गणित पुढे वाचा...
1. एका संख्येला 26 ने भागल्यास भागाकार 14 येतो व बाकी 14 उरत;तर त्या संख्तेला 13 ने भागल्यास बाकी किती उरले ?      [ 1 ]
2. एका संख्येला 18 भागलेस भागाकार 15 येतो व बाकी 13 उरते त्या संख्येला 9 ने भागले तर बाकी किती उरेल ?      [ 4 ]
3. एका संख्येला 23ने भागल्यास भागाकार 15 येतो व बाकी 7 उरते ; तर ती संख्या कोणती ?      [ 352 ]
विज्ञान पुढे वाचा...
1. कोणत्या धातूमुळे जास्त मोटार गाडया असलेल्या शहरात हवेचे प्रदुषण निर्माण होते ?      [ शिसे ]
2. पोलाद कठीण करण्यासाठी _______ वायू वापरतात .       [ N ]
3. समाजशास्त्र ,राज्यशास्त्र अर्थशास्त्र इत्यादी शास्त्रांना ..........असे संबोधले जाते.      [ सामाजिक शास्त्रे ]
अर्थशास्त्र पुढे वाचा...
1. ग्रामपंचायतीचा सचिव कोण असतो?      [ ग्रामसेवक ]
2. जिल्हापरिषदेच्या वर्षभरात किती सभा होतात?      [ चार ]
3. खालीलपैकी कोण ग्रामशिक्षण समितीचे अध्यक्ष असतात .       [ सरपंच ]
नवीन Member Login
Email or Username *
Password *
Forgot Password.?
Full Name *
Mobile No *
Email *
Password *
Confirm Password *
By clicking the button, you agree to the Terms
Live
Prasad Kolapkar
Register Recently
100 Aug 27 , 02:00 pm
Seema Damahe
Recently VOTED for poll
120 Aug 27 , 12:08 pm
Seema Damahe
Recently VOTED for poll
120 Aug 27 , 12:08 pm
Seema Damahe
Recently VOTED for poll
120 Aug 27 , 12:08 pm
Pankaj Raut
Attainted the examination.
73 Aug 27 , 11:30 am
A
Attainted the examination.
118 Aug 27 , 10:00 am
A
Attainted the examination.
118 Aug 27 , 09:56 am
A
Attainted the examination.
118 Aug 27 , 09:54 am
A
Attainted the examination.
118 Aug 27 , 09:51 am
A
Attainted the examination.
118 Aug 27 , 09:49 am